Ubezpieczenie grupowe ING Drukuj

Dokumenty niezbędne do obsługi naszego grupowego ubzepieczenia pracowniczego takie jak:

- warunki ogólne ubezpieczenia (OWU),

- deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia,

- formularze do zgloszenia szkody,

- inne dokumenty,

są dostępne dla Pracowników naszych Klientów na stronie dla Klientów w zakładce Kontakt i logowanie.


Po wpisaniu Loginu i Hasła można pobrać potrzebne dokumenty.