Postępowanie przetargowe Drukuj

Istotnym atutem naszej kadry jest wiedza i doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań przetargowych na usługi ubezpieczeniowe, realizowanych zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Dzięki temu EKONOMIK-PROFIL jest w stanie służyć Państwu nie tylko wiedzą ściśle ubezpieczeniową, ale także zapewnić tam, gdzie tego wymaga prawo, przeprowadzenie procesu przetargowego zgodnie z przepisami ustawy.