Zarządzanie ryzykiem Drukuj

Zarządzanie ryzykiem w firmie obejmuje następujące działania:

  • identyfikacja ryzyka, analiza wewnętrzna i zewnętrzna;
  • przedstawienie możliwości ograniczenia lub eliminacji ryzyka;
  • przeniesienie ryzyka na inny podmiot przez wprowadzenie odpowiednich zapisów do umów z kontrahentami;
  • przeniesienie ryzyka poprzez odpowiedni program ubezpieczeniowy na zakład ubezpieczeń – analiza ekonomiczna możliwych rozwiązań;
  • zabezpieczenia, prewencja, szkolenia.