Badania termowizyjne Drukuj

W celu lepszej oceny ryzyka wprowadziliśmy dla naszych Klientow możliwość wykonania badań termograficznych nowoczesną kamerą termowizyjną.

Badania takie pozwolą lepiej ocenić ryzyka pożarowe, znaleźć i zlikwidować zagrożenia a w konsekwencjii obniżyć skladkę za ubezpieczenie. Badania takie w zakresie podstawowym wykonujemy na nasz koszt.

Za pozyskane z UE środki utworzyliśmy nową firmę i zakupiliśmy nowoczesny sprzęt w postaci kamery FLIR T250. Badania termowizyjne wykonywane będą także dla pracowników naszych Klientow po cenach preferencyjnych.