Skip to content
narrow screen wide screen auto screen Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color

EKONOMIK-PROFIL sp. z o.o.

Usługi brokerskie Drukuj

Plan działania zespołu brokerskiego:
I Nawiązanie współpracy

 1. zapoznanie się z działalnością Firmy;

 2. analiza aktualnych potrzeb ubezpieczeniowych i zasad wspópracy z Ekonomik-Profil;

 3. przygotowanie oferty porówawczej do stanu dotychczasowego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;

 4. analiza oferty i akceptacja przez Kierownictwo Firmy;

 5. podpisanie umowy serwisu brokerskiego; 

II Program ubezpieczeniowy

 1. zebranie danych (majątek firmy, technologia, sprzęt elektroniczny, transport, ochrona pożarowa, grupy zawodowe;

 2. opracowanie wspólnego programu zarządzania ryzykiem;

 3. konsultacja programu z Kierownictwem Firmy.


III Negocjacje

 1. rozesłanie programu ubezpieczeniowego w formie zapytania ofertowego do firm ubezpieczeniowych;

 2. negocjacje warunków umów ubezpieczenia oraz ceny;

 3. opracowanie oferty porównawczej uwzględniającej wyniki negocjacji;

 4. wspólny wybór ubezpieczyciela oraz ostatecznej wersji programu ubezpieczeniowego.


IV Zawarcie umów

 1. złożenie wniosku o ubezpieczenie do wybranej firmy ubezpieczeniowej;

 2. sprawdzenie zgodności wystawianych dokumentów z ustaleniami ofertowymi;

 3. przedstawienie do podpisu sprawdzonych dokumentów ubezpieczeniowych.


V Sprawowanie nadzoru

 1. monitorowanie zmian w zakresie i przedmiocie ubezpieczenia;

 2. potwierdzanie cesji praw z polis;

 3. korespondencja z firmami ubezpieczeniowymi;

 4. informowanie o nowych ofertach rynku ubezpieczeniowego.


VI Odszkodowania

 1. opracowanie procedur likwidacji szkód oraz instrukcji dla pracowników Firmy;

 2. przeszkolenie osób odpowiedzialnych za poinformowanie brokera o zaistniałych szkodach;

 3. pomoc w prawidłowym zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela;

 4. nadzorowanie przebiegu likwidacji szkody;

 5. odwołania od decyzji ubezpieczyciela.

 

Polecamy

polecamy

pc adaptacja 2

podr

baner 2

wizytwka

Odwiedza nas

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości